Корумду, Иссык-Куль, Кыргызстан

Start: 30-Jun-2023

End: 10-Jul-2023